TEAMBUILDING

En aktivitet som sammansvetsar gruppen på ett nytt och roligt sätt. Aktiviteten syftar till att öka samarbetet, ge redskap att arbeta kreativt i grupp, dra igång kreativa tankeprocesser och stärka självförtroendet. Aktiviteten baseras på enkla övningar med lagom utmaning där deltagarna själva kan sätta ribban, vilket stärker deltagarnas tro på sig själva. Alla individer är lika viktiga i processen och slutprodukten är beroende av att alla engagerar sig.
 
Forskning på hjärnans spegelneuroner har bevisat att dans bidrar till ökad empatisk förmåga. Genom att fysiskt spegla andras sätt att röra sig, tränas vi också i att sätta oss in i hur andra människor tänker och känner. God känsloavläsning är en grundpelare i att knyta sociala kontakter och fungera bra i en grupp.  
 
Tid och Pris
1,5 – 2 timmar (kan anpassas efter önskemål)
8-14 personer *6000 kr, 15-20 personer *8000 kr, 21-26 personer *10 000 kr
Aktiviteten är lämplig för grupper mellan ca 8 – 26 personer.
 
* Allt överskott av intäkter går till föreningsverksamheten.