STYRELSE

Ordförande: Maria Singh

Ledamot/Kassör: Stefan Enmark

Ledamot: Johanna Ögren Smith

Ledamot: Linda Dehlin

Ledamot: Ylva Stadin

Ledamot: Stefan Berg

Ledamot: Anna Larsgård

Adjungerad Ledamot/Verksamhetschef: Emmy Gustafsson Wass