VARFÖR STÖTTA SKELLEFTEÅ DANS OCH BALETT?

Skellefteå Dans och Balettförening är en ideell förening med rötterna i Bolidens barnbalett som startades av Eva Dahlgren på 70-talet. Verksamheten har fortsatt växa sig stark genom åren och idag har vi ca 700 aktiva utövare/år i vår medlemsverksamhet. Förutom det har vi ungefär tredubbla totala medlemsantalet i form av familjemedlemmar som också engagerar sig i föreningen. Utöver medlemsverksamheten har vi även många aktiviteter på bland annat  bibliotek, förskolor/skolor och inom äldreomsorg.

Dans och Balettföreningen har utbildade och kompetenta danslärare och all verksamhet genomsyras av en demokratisk värdegrund. Vår målsättning är att erbjuda människor i alla åldrar ett varierat utbud inom scenisk dans, av god kvalitet till en rimlig kostnad. En meningsfull fritid, där även behovet av samvaro och tillhörighet prioriteras, och där danslärarna utgör nyckelpersoner som goda förebilder.

Genom ert bidrag verkar ni för ett mer jämställt samhälle. Ni stödjer en av Skellefteås största föreningar, som till 90 % består av tjejer. Ni verkar för att vår största målgrupp; barn och ungdomar mellan 5-19 år, men även mindre barn, vuxna och seniorer får tillgång till ett varierat utbud av kultur och fysisk aktivitet. Vi anser att dans gör gott för alla, oavsett ålder och bakgrund och vill sprida dans och dansglädje runt om i hela Skellefteå. Ert bidrag hjälper oss att fortsätta detta arbete.

SPONSORPAKET MED TEAMBUILDING AKTIVITET
Pris; 14 000 för ett år.

Vi presenterar er logotype på vår hemsida, i programblad till föreställningar, på TV-skärm utanför danssalarna, ett inlägg på vår instagram samt ett inramat ”tack-diplom”
Under ett år från betaldatum får ni boka in ett tillfälle med vår TEAMBUILDING aktivitet för ert företag (värde ca 8000 kr).

SPONSORPAKET MED
ICEBREAKER AKTIVITET

Pris; 12 000 för ett år.

Vi presenterar er logotype på vår hemsida, i programblad till föreställningar, på TV-skärm utanför danssalarna, ett inlägg på vår instagram samt ett inramat ”tack-diplom”
Under ett år från betaldatum får ni boka in ett tillfälle med vår ICEBREAKER aktivitet för ert företag (värde ca 6000 kr).

SPONSORPAKET MED SKRÄDDARSYDD LÖSNING
Pris; mot förfrågan

Vi presenterar er logotype på vår hemsida, i programblad till föreställningar, på TV-skärm utanför danssalarna, ett inlägg på vår instagram samt ett inramat "tack-diplom"
Under ett år från betaldatum genomförs även friskvårdsaktivitet, uppvisning el. annat önskemål. 

SPONSORPAKET ENKEL

Pris; 6 000 för ett år.

Vi presenterar er logotype på vår hemsida, i programblad till föreställningar, på TV-skärm utanför danssalarna samt ett inlägg på vår instagram.
Giltighetstid är ett år från betaldatum.

info@dansochbalett.se
070 699 50 03