OM OSS

Föreningens organisation och målsättning
Skellefteå Dans och Balettförening är en ideell förening i Skellefteå som bildades 1982. Grunden var det stora intresse som vuxit fram under Bolidenbalettens och Eva Dahlgrens verksamhet i Skelleftebygden. Genom åren har verksamheten vuxit och 2019 har över 700 aktiva medlemmar varit inskrivna hos oss. Förutom det har vi det tredubbla totala medlemsantalet i form av familjemedlemmar som också aktivt engagerar sig i föreningen. Vår verksamhet omfattar många olika slags dansstilar inom scenisk dans.
 
Skellefteå Dans och Balettförenings målsättning är att erbjuda människor i alla åldrar möjlighet till ett varierat dansutbud inom scenisk dans av god kvalitet till en rimlig kostnad. En meningsfull fritid, där även behovet av samvaro och tillhörighet prioriteras, och där danslärarna utgör nyckelpersoner som goda förebilder. Vi vill på lika villkor tillmötesgå den individ som vill dansa en gång per vecka och den individ som vill satsa mer målriktat på sitt dansintresse. Att se varje individ, utifrån dennes individuella förutsättningar, utgör en viktig del i vår målsättning.
 
Vårt syfte är också att vidga dansintresset hos allmänheten, så att fler upptäcker dans som kulturyttring. Vi vill sprida scenisk dans av god kvalité både i undervisningsform och uppvisningsform, inte bara i våra ordinarie danskurser och föreställningar, utan även i skolor, på bibliotek, social-och äldreomsorg samt på företag.

  • Skellefteå Dans och Balettförening ska erbjuda ett brett dansutbud inom scenisk dans för intresserade i alla åldrar.
  • Nyckelord i vår förening och som ska genomsyra vår verksamhet är kvalité, konstnärligt, lustfyllt och gemenskap.
  • Alla som vill ska få dansa och utvecklas i sin egen takt. Vi ska stötta alla oavsett kunskapsnivå och individuella mål.
  • Vår personal är utbildad, kompetent och engagerad.
  • Välkommen att vara med i vår förening – oavsett om du är dansande medlem, stödmedlem eller på annat sätt vill engagera dig.

Om du vill vara med och stötta vår verksamhet, läs gärna om SPONSORPAKET