AVGIFTER

Avgiften är baserad på ett minutpris och varierar beroende på lektionernas längd och antal. Utöver detta betalar man en medlemsavgift på 100 kr/familj/termin. Dansar man flera gånger i veckan betalar man endast ordinarie pris på den dyraste kursen man är anmäld till och får därefter en rabatt på 50% för 2:e, 3:e, 4:e kursen osv. Utöver detta tillämpar vi maxtaxa för såväl enskild dansare, som familj, fast pris på våra fördjupningsgrupper samt en ungdomsrabatt för ungdomar mellan 19-26 år.


– Kursavgift baseras på minuttaxa. Mängdrabatt tillämpas
– Vid avhopp anmäls detta senast en vecka innan kursstart för gamla medlemmar, annars debiteras staffavgift.
– Nya medlemmar får möjlighet att prova på de två första tillfällena på terminen, sedan debiteras hela terminsavgiften.
– Har man missat de 2 första gångerna och ej meddelat detta till sin danslärare,  kommer platsen att tilldelas någon annan.  

-Dansa flera gånger i veckan, få 50% rabatt på de billigaste kurserna.
-Ungdomar mellan 19 - 26 år får ytterligare 25 % på den totala kursavgiften.
-Maxtaxa enskild dansare 3700 kr/termin exkl. medlemsavgift.
-Maxtaxa familj 5000 kr/termin exkl. medlemsavgift.
-Fast pris Dansväxthuset och Dansspets 3000 kr/termin exkl. medlemsavgift.


Kontakta info@dansochbalett om du har funderingar eller vill veta hur din exakta kostnad kommer att se ut.

Höstterminen består av 15 veckor och våren 16 veckor. Utöver ordinarie danslektionerr tillkommer även repetitioner, uppvisningar m.m.  Specifik terminsplan skickas ut till respektive grupp. 

Nya medlemmar i föreningen får prova på de två första tillfällena  Har man varit på kursen efter de två första tilfällena betalar man hela avgiften oavsett om man ska gå kvar eller inte. Dansar du redan i föreningen och ska sluta måste du meddela oss en vecka innan kursstart, annars  debiteras straffavgift eftersom vi  kan ha fler som  står på kö och vill börja dansa. Har du varken närvarat eller meddelat frånvaro de två första tillfällena så tappar du din plats till förmån för någon annan, detta gäller nya som gamla elever.


Kursavgifter - listan gäller vårtermin 2019
40 min –  960 kr 
50 min –  1200 kr  
60 min  – 1440 kr  
75 min – 1800 kr  
90 min –  2160 kr  
105 min – 2500 kr  
Knattedans 45 min - 350 kr (1 period à 5 tillfällen)
Fördjupningsgrupper DSP 1, DSP 2, DVH - 3000 kr

Medlemsavgift
100 kr/termin/familj

Privatlektioner 
800 kr / 60 min
Ta kontakt med kansliet på info@dansochbalett.se eller 070-6995003 

Gruppundervisning
1200 kr/ 60 min
Ta kontakt med kansliet på info@dansochbalett.se eller 070-6995003