ÅRSMÖTE 2020

Vi firar Dansens Dag med årsmöte!

Tid: onsdag 29 april 19.00 
Plats: konferensrummet på Kulturskolan (entréplan)
Efter mötet bjuder vi på smörgårtårta!

O.S.A. senast onsdag 22/9 till info@dansochbalett.se

Med anledning av rådande läge är det viktigt att ni meddelar deltagande, vid högt deltagarantal eller förändrade restriktioner kan mötet komma att förändras eller skjutas upp. 

Handlingar till årsmötet finns på kansliet senast en vecka innan.