UTSTÄLLNING OCH WORKSHOPS PÅ KONSTHALLEN
Söndag 17.11 kl.13.00 Vernissage & Dansmingel
Vernissage med dansmingel och På liv eller död framförs av Dansväxthuset koreograferad av Clara Sjölin.

Flow står för ett medvetandetillstånd som inträffar när en individ blir uppslukad av en aktivitet och går bortom sin reflekterande självmedvetenhet samtidigt som den får en djup känsla av kontroll. Det är en positiv upplevelse som leder till kreativitet och ses därför som en nyckel till ett rikt och produktivt liv. Flow benämns ofta som ett begrepp i danssammanhang när rörelsernas sammansättning skapar ett tillfredställande flöde eller när man i skapandeprocesser får uppenbarelser som tar en vidare.

Grunden till det stora dansintresset i Skellefteå har vuxit fram under Bolidenbaletten och Eva Dahlgrens pionjärarbete. Skellefteå Dans och Balettförening har genom åren fortsatt verka för dansengagemang och utveckling av danskonsten. Snart firar Skellefteå Dans och Balettförening 40 år, förfesten till detta jubileum firas med utställningen Flow som sammanfattar Dans och Balettföreningens utveckling genom tiderna med den sceniska dansen i fokus. I utställningen kan du ta del av en historisk exposé, skapa egen koreografi och uppleva dans. Samarbetet mellan Dans och Balett och Skellefteå konsthall är en del av ett initiativ Skellefteå konsthall skapat under hösten 2019 som går under samlingsnamnet Open Source.

Tisdag 26.11 – Lördag 30.11 Open Sessions
Välkommen att välja och vraka bland öppna dansworkshops.
Fri entré, ingen anmälan krävs. Öppet för alla oavsett ålder och erfarenhet.

TISDAG 26.11
17.00 – 18.00 Street Feet
Plats: Skellefteå Konsthall
Snabba viktskiftningar och grooviga moves i ett lekfullt fotarbete får vi ta del av när Emmy Gustafsson Wass lockar fram streetdansaren inom dig. Här får vi möta en fusion av de urbana stilarna från både old school och new school.


18.15 – 19.15 Dansacro
Plats: Skellefteå Konsthall
Under denna workshop ges tid för att leka, balansera och vända på vår kropp tillsammans med Kajza Rauhala.
På ett öppet och lustfyllt sätt experimenterar vi med akrobatik, yoga och golvteknik för att bygga upp färdigheter och en bred motorik till vårt dansande.


19.30 – 20.30 Kontaktimprovisation & Partnering
Plats: Skellefteå Konsthall
Under ledning av Kajza Rauhala värmer vi upp med olika kontaktimprovisationer för att skapa tillit till varandra.
Vidare utforskar vi med olika sätt att ge och ta vikt mellan varandras kroppar för att hitta in i dansanta lyft.


ONSDAG 27.11
13.00 – 14.00 Sittdans
Plats: Skellefteå Konsthall
Alla kan dansa och det är aldrig för sent! Tillsammans med Valeria Möller, utbildad i Dans för Parkinson och Dans för seniorer, mjukar vi upp, stärker och får igång cirkulation i kroppen. Tillsammans har vi en givande stund och upplever dansens härliga kraft. Under sittdansen utgår vi från sittande position på stol och alla deltar utifrån sina förutsättningar. 
 

17.00 - 18.15 Flamenco
Plats: Skellefteå Konsthall
Olé! Stamp, klapp, stolt kroppshållning och ett spektrum av känslor får vi uttrycka i denna Flamenco session under ledning av Katja Palmgren. Flamencon är sprungen från den spanska kulturen där både musik, dans och sång utgör ett intimt samspel. Ta gärna med en sko med klack som inte färgar av sig.
 

18.30 – 19.45 Old school party moves & Jam
Plats: Skellefteå Konsthall
En mysig session där vi känner på social party steps som associerar till funkens och hip hopens grooves.
Avrundas i ett öppet dansgolv där vi utbyter energi och dansglädje till svängig old school musik. Leder workshopen gör Mikael Ståhl.
 

TORSDAG 28.11
17.00 – 18.00 Workshop i Änglarna
Plats: Skellefteå Konsthall
Ta del av Bolidens Barnbaletts repertoar. Här ges möjlighet att instudera och fördjupa sig i kulturarvet Änglarna, en koreografi skapad av danspionjären Eva Dahlgren. Katja Palmgren som håller i workshopen har själv varit dansare i Bolidens Barnbalett. Under workshopen delar hon med sig av koreografins utformning och dess sirliga estetik.


18.15 – 19.15 Workshop i Rendansen
Plats: Skellefteå Konsthall
Ta del av Bolidens Barnbaletts repertoar. Här ges möjlighet att instudera och fördjupa sig i kulturarvet Rendansen, en koreografi skapad av danspionjären Eva Dahlgren. Katja Palmgren som håller i workshopen har själv varit dansare i Bolidens Barnbalett. Under workshopen delar hon med sig av hur naturen kan inspirera till dans och koreografins djuriska kvalitéer.


19.30 – 20.45 Öppen klass Balett
Plats: Skellefteå Konsthall
Balettens stärkande teknik och mångfacetterade estetik får vi uppleva under ledning av Valeria Möller. Vi möter Balettens vokabulär genom floorbarré (teknikövningar i sittande och liggande positioner) övningar stående ute på golvet och längre sammansatta adagion.


FREDAG 29.11
17.00 – 18.00 Corners of your inner self & skapa ditt eget solo
Plats: Skellefteå Konsthall
Lena Sahlén framför solot Corners of your inner self, ett solo som skildrar sökandet efter det sanna jaget och hur det kan ta i uttryck i människans utforskande och anpassande till omvärlden. Med hjälp av olika verktyg samt inspiration från Lenas process får du skapa och komponera ditt eget solo. 
 

18.15 – 19.15 Stepp & Musikal
Plats: Skellefteå Konsthall
Emelie Hedlund håller i en workshop som utgår från steppdansens grunder där fokus läggs på fotarbete och lek av rytmer. Förvänta dig en svävning och uttrycksfull workshop som refererar till jazzdansens historia. Rekommenderar att ni tar med gympaskor med sula som inte färgar av sig.


19.30 – 20.45 Öppen klass Femme Hip Hop
Plats: Skellefteå Konsthall
I denna klass får vi möta en kommersiell utveckling av de urbana stilarna. Emelie Hedlund guidar oss och lockar till rörelse med utgångspunkt i confidence och attityd. Här samspelar dansen i en tät kommunikation med populärkulturell R’n’B musik.
 

LÖRDAG 30.11
11.00 – 11.45 Danssaga
Plats: Skellefteå Konsthall
I sagans värld likt dansens värld har fantasin inga gränser. Vi tas med på en resa där vi möter både berättande och dans i många olika känslotillstånd med Emmy Gustafsson Wass. Workshopen riktar sig till både barn och pedagoger.
 

12.00 – 13.00 Dansmatte
Plats: Skellefteå Konsthall
Dans och matematik, har de något gemensamt? Kanske mer än du tror. På denna workshop får vi på ett lekfullt, kreativt och klurigt sätt lösa och labba med dansanta matematiska utmaningar. Vi får ta del av hur man kan arbeta med räkning, siffror och geometriska figurer genom dans och skapa oss en utökad uppfattning för både kropp och rum tillsammans med Emmy Gustafsson Wass. Workshopen riktar sig till både barn och pedagoger.
 

16.15 – 17.30 Workshop utifrån föreställningen Loud Whispers
Plats: Hallen, Nordanå
Workshop baserad på dansföreställning Loud Whispers. Föreställningen ser ni kl.15.00 på Hallen, Nordanå. Koreograferna och dansarna i föreställningen Sanna Lundström och Frank Koenen intresserar sig för hur vi människor relaterar till varandra. Vart tar dialogen oss? En arm som viskar. En fråga som rör sig. Ett ljudlöst skrik. I denna kreativa workshop utforskar vi dessa idéer i en fysisk reflektion.
 

Arr: Skellefteå Konsthall tillsammans med Skellefteå Dans och Balettförening. 
Med stöd av Dansplattform Skellefteå, Skellefteå Kommun och Bilda.