AUDITION ONS 14.8
KL.16.00 - 17.00 Registrering & egen uppvärmning 
KL.17.00 - 19.00 Audition Stora Danssalen, Dans & Balett
Läs mer om Dansväxthuset här!