DANSSTILAR

De dansstilar vi erbjuder är:
1,5 – 4 år      Knattedans 45 min (inkl. kort paus)
Från 5 år      Barndans eller Barnbalett 40 min
Från 6 år       Barndans, Barnbalett eller Barnstreet 40 min
Från 7 år       Barndans, Barnbalett, Barnstreet eller Barnbreaking 40 min
Från 8 år       Mixdans, Balett 50 min Streetdance eller Breaking 40 min
Från 10 år     Mixdans, Balett, Streetdance, eller Breaking 60 min
Från 12 år     Jazz/Modern Nutida, Balett, Streetdance eller Breaking 60 min
Ung/Vux       Genreinriktning; Modern Nutida dans, Jazzdans, Balett eller Streetdance (Saknas underlag till Balett och Breaking i denna åldersgrupp för tillfället. Balett finns som stil i fördjupningsgrupper.)
Ung/Vux     Möjlighet att gå vidare till Fortsättningsgrupp i Modern Nutida dans, Jazzdans eller Streetdance (Saknas underlag till Breaking och Balett i denna åldersgrupp för tillfället. Balett finns som stil i fördjupningsgrupper.).
Ung/Vux        Möjlighet att gå vidare till Avancerad grupp i Modern Nutida dans, Jazzdans, eller Streetdance (Saknas underlag till Balett och Breaking i denna åldersgrupp för tillfället. Balett finns som stil i fördjupningsgrupper.)

Fördjupningsgrupper
10 - 13 år      Dansspets 1
13 - 16 år      Danspets 2
15 år +           Dansväxthuset

KNATTEDANS

Knattedansen bygger på fantasi och estetiskt/sinnerliga upplevelser. Barnen får genom dansen och en stor variation av övningar träna upp grundläggande reflexer och rörelsemönster samt träna koordination och motorik. Det blir mycket skoj och håll igång, samtidigt som vi också tränar oss att slappna av och varva ner. Lektionen genomförs tillsammans med medföljande vuxen, som också denne deltar i dansen. Genom att barn och vuxna dansar tillsammans stärks deras relation och anknytning och det är förstås också en rolig och lustfylld stund tillsammans. Knattedansen är för barn från ca 1,5 år som börjat gå och står stadigt upp till ca 4 års ålder. 

BARNDANS

I barndans introduceras dansen på ett lekfullt sätt, där fantasi och improvisation är i fokus. Under lektionerna får barnen tillfälle att prova många olika dansstilar på ett lättsamt sätt. Dansstilsinnehållet kan variera något beroende på vilken lärare gruppen har. I barndansen förbättrar barnen bl a sin koordination, rytmik och motorik och de ges goda förutsättningar för en vidareutveckling inom dansen. Dansen utgår från barnens mognadsnivå och byggs på i takt med deras utveckling. Barndans erbjuder vi från och med hösten det år barnet fyller 5 år. 
 

BARNBALETT

Liksom barndans är fantasi och improvisation i fokus på Barnbaletten. Till skillnad från Barndans får man på Barnbaletten möta balettens estetik och på ett lustfullt sätt även träna balettens specifika grunder, danssteg, positioner och tillhörande vokabulär. I Baletten utvecklar barnen smidighet, koordination, rytmik och motorik och det ger goda förutsättningar för att vidareutveckla sitt dansande. Vi erbjuder barnbalett från hösten det år barnet fyller 5 år. 
 

BREAKING

Breakdance är dansstilens mer alldagliga namn och stilen är ett av elementen i den ursprungliga hip hop-kulturen från 1970-talet. Dansstilen kommer från en mängd dansstilar som rocking, och även kampsporter som exempelvis capoeira. Vanligt förekommande är att man är upp och ner, arbetar med grundsteg. Det är svettetigt hårt och kul! Breaking är under ständig utveckling och influeras fortfarande av andra dansstilar och sporter då dansen handlar om att uttrycka sig själv och sätta en personlig prägel. Vi erbjuder Breaking från och med hösten det år barnet fyller 7 år.
 

BALETT

I balett får eleverna lära sig den klassiska balettens grunder vid stången och ute på golvet. Baletträning ökar kroppsmedvetenheten, bygger upp muskler och ökar kroppens flexibilitet, som man även har stor användning av inom andra dansstilar. Baletten har en härlig och vacker estestik samt är ett utomordentligt bra träningskomplement och verktyg för att utveckla bättre dansteknik och fysik. Balett erbjuds från 10 års ålder, för yngre åldrar har erbjuder vi barnbalett. 
 

DANSFUNKIS

Dansfunkis riktar sig till barn och unga med olika funktionsvariationer. På Dansfunkis sker dansundervisningen i grupp där alla deltgare har olika förutsättningar, några kanske sitter i rullstol och andra inte. Här arbetar vi med att anpassa  och utmana rörelser efter varje deltagare så att olika individer kan utföra samma rörelsesekvenser och delta på sina villkor. Centralt i Dansfunkis är rörelseglädje, upplevelse samt att  dansa och växa tillsamans. OBS: Just nu har vi ingen Dansfunkis-grupp, men målet är att kunna starta upp en. Anmäl ert intresse via vårt anmälningsformulär och ange "Dansfunkis" i kommentaren. 
 

JAZZDANS

Jazzdans har sina rötter i afrikansk dans, men har via USA, shower och musikaler utvecklats till den stil den är idag. Den kan variera i stil och innefatta bl a showjazz, traditionell jazz och lyrisk jazz, men gemensamt för alla jazzstilar är att man arbetar mycket med höfter och axlar i isolationer och förlängningar i armar i ben. Det är oftast jazzdans som ses i samband med musikaler och dans i TV-underhållning. 
 

MIXDANS

I mixdans får man på en grundläggande nivå prova på olika dansstilar, framförallt balett, modern nutida dans och jazz, men det kan också finnas inslag av exempelvis afro, flamenco eller street utifrån danslärarens kompetens. Mixdansens mål är att eleverna ska få en bred grund att stå på, dansträning och teknikutveckling inför framtida stilinriktningsval. Hos oss dansar barnen mixdans när de är mellan ca 8 och 13 år. 
 

MODERN NUTIDA DANS

Modern nutida dans utvecklades kring sekelskiftet och var en reaktion mot balettens strikta och hållna stil. Rörelserna är i stället mer naturliga och utmanar kroppens rörelsemöjligheter, det är en dansstil som ständigt utvecklas. Under lektionen tränas grundläggande teknik och stort fokus ligger på improvisation både enskild och kontaktimprovisation samt golvteknik, handstående m.m. Modern nutida dans kan man hos oss dansa från det att man är 14 år. 
 

STREETDANCE

Streetdance är ett samlingsnamn för många olika dansstilar som uppkommit på gatorna (därav namnet) i framförallt Los Angeles och New York. Hos oss dansar man främst hiphop och de understilar som hör därtill, men även inslag av t.ex. House och Afro/latinska stilar kan förekomma, beroende på danslärarens bakgrund. Ofta delas hiphopen i old school (locking, popping, breaking m.m.) och new school som blandar olika hiphopstilar, och även dansas till flertal olika musikstilar, men med huvuddrag som låg tyngdpunkt, isolations och varierande dynamik. Streetdancen är under ständig utveckling och definitionen förändras ständigt, just eftersom det bygger på att experimentera och komma på nya steg och hitta ett personligt uttryck. Street kan man hos oss dansa från det att man är 7 år.
 

FÖRDJUPNINGSGRUPPER

För mer information om våra fördjupningsgrupper, Dansspets och Dansväxthuset, klicka här.

WORKSHOPS

Föreningen har även erbjudit afrikansk dans och flamenco tidigare. Just nu har vi inga lärare i dessa stilar, men vid tillfälle kan det hända att vi erbjuder workshops i andra än ovan nämnda stilar. Håll utkik på hemsidan samt i vår facebook för att hålla er uppdaterade om kommande kortkurser! Vi satsar även på lov-verksamhet och kan erbjuda såväl höstlovs-, påsklovs- och sommarläger med varierande innehåll.