Info till medlemmar

INSTÄLLT: VÅRFÖRESTÄLLNING & DANCECAMP
Tyvärr kommer vi att behöva ställa in vårföreställningen på Nordanåteatern 2020 på grund av det rådande läget.
Det känns jättetråkigt och vi förstår om många blir besvikna, men vi tar med oss de idéer som vuxit fram och det vi skapat till kommande läsår och kommande föreställningar.
Även Dancecamp ställs in detta år på grund av situationen och de direktiv som gäller, men vi planerar att hålla Danssommarjobbet som tänkt då det är en betyligt mindre samling av människor.

FRAMÖVER
Danslektionerna fortsätter med vidtagna försiktighetsåtgärder tills andra direktiv kommer.

Vi skulle vilja att ni hjälper oss minska antalet människor i omlopp genom att om möjligt;

  • Byta om hemma
  • Inte uppehålla er i korridorer och foajén längre tid
  • Lämna av större barn som klarar sig själva utomhus istället för att följa med in. Se bara till att kolla Sportadmin appen en extra gång så ni är säkra på att lektionen inte är inställd! 
 

Förutom detta gäller fortfarande att ALLA;

  • Har god handhygien, tvätta händerna med tvål och vatten innan dansen.
  • Hostar och nyser i armvecket, undviker att röra er i ansiktet.
  • Låter bli att dela ex. vattenflaskor med varandra
  • Undviker fysisk beröring mellan varandra och håller visst avstånd till övriga både i salen och utanför. 
  • Är väldigt vaksamma på sjukdomssymptom och stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom eller förkylning och alltid två dagar extra efter att ni blivit friska.

Detta gäller såklart även danslärare, vilket skulle kunna innebära att fler lektioner än vanligt ställs in. Vi hoppas att ni har överseende med det då det är ett extremt läge för oss alla. Missade lektioner tas igen i den mån det är möjligt. 

Vi städar våra lokaler och salar tätare än vanligt och följer de allmänna riktlinjerna på Folkhälsomydigheten och Svenska Gymnastikförbundets rekommendationer samt håller oss uppdaterade kontinuerligt.

Tillsammans hjälps vi åt att göra det bästa av situationen!